Terapia schematów, będąca częścią drugiej fali terapii poznawczo-behawioralnych, to podejście, które łączy elementy terapii poznawczo-behawioralnej, teorii przywiązania, Gestalt, relacji z…