Terapia schematów, będąca częścią drugiej fali terapii poznawczo-behawioralnych, to podejście, które łączy elementy terapii poznawczo-behawioralnej, teorii przywiązania, Gestalt, relacji z obiektem, konstruktywizmu i terapii psychoanalitycznej. Tworzy to wyczerpujący i unifikujący model pojęciowy i terapeutyczny, skuteczny w leczeniu zaburzeń osobowości i zranionych emocji dziecięcych, które przetrwały do dorosłości.

Moje doświadczenie z terapią schematów, zarówno w grupie treningu interpersonalnego, jak i indywidualnie, pokazało mi, jak ważne jest dla terapeuty rozpoznawanie momentów, kiedy sam lub ktoś inny wchodzi w nieadaptacyjny schemat z dzieciństwa. Pokazało mi również, jak głęboko można pracować w tym nurcie terapeutycznym.

Kolejny raz utwierdziłam się w tym, że samorozwój i samoświadomość psychoterapeuty są niezwykle ważne w tym zawodzie, a także w tym, że chcę oprócz terapii poznawczo-behawioralnej pracować za pomocą terapii schematów. Dlatego też z niecierpliwością czekałam na nową książkę o terapii schematów.

Kreatywne metody w terapii schematów

Książka „Kreatywne metody w terapii schematów” to przewodnik dla terapeutów, który prowadzi przez proces diagnozy, ubarwiony technikami wyobrażeniowymi oraz metodą pracy z krzesłami. Następnie zaprasza do pracy z ciałem i somatyką, by później przejść do podstawowych potrzeb emocjonalnych i ich zaspokojenia. Autorzy dokładnie wyjaśniają, na czym polega wyobrażeniowa zmiana skryptów poprzez most emocjonalny oraz jak wykonać tę technikę. Książka opisuje także metody pracy z traumą i PTSD.

Praca z trybami poprzez zabawę

Kolejna ciekawa część tej książki opisuje, w jaki sposób pracować z trybami poprzez zabawę, dla osób w każdym wieku, również dzieci i młodzieży. W tej części uczymy się od autorów jak połączyć kreatywność i uważność, bo to bardzo ważne, by interwencje terapeutyczne były dopasowane do aktualnie aktywnych trybów. Autorzy opisali także sposoby pracy z parami poprzez terapię schematów.

Empatyczna konfrontacja i relacja terapeutyczna

Czwarta część książki to praca z empatyczną konfrontacją i relacją terapeutyczną, a także ćwiczenia tych umiejętności, uważność na własne schematy terapeuty i dbanie o siebie przez terapeutę.

Zakończenie terapii

Ostatnia część książki jest o zakończeniu terapii, o rozwijaniu zdrowego dorosłego u pacjenta, autorzy odnoszą się do trudności mogących pojawić się na końcu terapii. Opisują m.in. jak zakończyć w dobry i bezpieczny sposób terapię osób z zaburzeniem osobowości borderline, o przedwczesnym kończeniu terapii.

Moim zdaniem, „Kreatywne metody w terapii schematów” to jeden z najbardziej wartościowych podręczników dla terapeutów schematów, jakie są dostępne na polskim rynku.